zataženo
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/2°
zataženo
NE 20.12.
1/3°

Pamětihodnosti města Jindřichův Hradec

Výběr z památek města Jindřichův Hradec

BALBÍNOVO NÁMĚSTÍ A OKOLÍ:

 • Jezuitský seminář (od roku 1882 muzeum).

V muzeu si můžete prohlédnout největší lidový mechanický betlém na světě. Krýzovy jesličky vytvořil hradecký občan, punčochářský mistr Tomáš Krýza († 1918). Pozoruhodné dílo je zapsáno v Guinessově knize rekordů. Do chodu se uvádí během prohlídek každou celou hodinu.

Na hradecké koleji vyučovala nebo studovala řada osobností, z těch nejznámějších např. Bohuslav Balbín (historik, pedagog), Adam Václav Michna z Otradovic (skladatel, básník), Matěj Václav Šteyer (vydavatel českých katolických knih, lingvista, překladatel a básník), František II. Rákoczi (sedmihradský vévoda, vůdce protihabsburského stavovského povstání v Uhrách) a další.

 • Nežárecká brána (dříve také Linecká)
 • Landfrasova tiskárna (empírová budova, připomínající významného měšťana Aloise Landfrase)

MĚSTSKÁ VĚŽ:

Jindřichohradeckou dominantou je 68,3 m vysoká městská věž při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Věž pochází pravděpodobně již ze 14. století, ale také ona byla poničena požárem v roce 1801 a následně dostavěna do dnešní podoby. Odměnou pro každého, kdo vystoupá po 153 schodech, je vyhlídka na město a okolí. Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z 1. poloviny 14. století. Architektonicky zajímavá je Špulířská kaple. Kostel uchovává ostatky sv. Hippolyta, patrona města, a jsou zde pochováni i zemřelí Páni z Hradce a Slavatové. Jako varhaník zde působil barokní skladatel a básník Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676). Nárožím prochází 15. poledník.

NÁMĚSTÍ MÍRU:

 • Stará radnice - městský znak nad průjezdem a věžička, Současná podoba radnice vzešla z rekonstrukce v roce 1807 (architekt Josef Schaffer)
 • Langrův dům - loubí s diamantovou klenbou a hodnotná renesanční sgrafitová fasáda(1579)
 • Hotel Concertino – Zlatá husa - komplex historických budov, pamětní deska připomíná Adama Michnu z Otradovic, který se zde narodil.
 • Sousoší Nejsvětější Trojice - 20 m vysoké, vystavěné Matoušem Strachovským v letech 1764–1766. Velkorysé barokní sousoší vrcholí postavami zobrazujícími Svatou Trojici a zároveň motiv Nanebevzetí Panny Marie. Níže jsou archandělé Michael, Gabriel a Rafael, pod nimi celá plejáda světců – jsou tu národní světci, ochránci před morem nebo patroni města.

MINORITSKÝ KLÁŠTER:

 • Kostel sv. Jana Křtitele - kostel je právem považován za jednu z nejhodnotnějších gotických památek jižních Čech. Založen byl ve 3. čtvrtině 13. století, fresková výzdoba.
 • Kaple sv. Mikuláše - architektonicky se jedná o vynikající dílo vrcholné gotiky.
 • Budovy minoritského kláštera - ze 14. století, s gotickými malbami v ambitech, a mladšího špitálu, který má v přízemí dva rozlehlé renesanční sály.

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ:

 • Nežárecká brána (dříve také Linecká)
 • Kruhová bašta
 • Gotická věž

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OKOLÍ:

 • Střelnice - víceúčelový kulturní dům.
 • Husovy sady - uměle založený park, v roce 1923 sem byl umístěn pomník Jana Husa.

DALŠÍ CÍRKEVNÍ PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA:

 • Františkánský klášter s kostelem sv. Kateřiny - gotický původ, založil jej roku 1478 Jindřich IV. Cenné jsou interiéry barokních bočních kaplí: sv. Barbory, sv. Antonína a sv. Porcinkule.
 • Kostel Nejsvětější Trojice - byl vystavěn v letech 1590–1594 na místě nově založeného městského hřbitova, ten byl ale v 60. letech minulého století zrušen a proměněn na park.
 • Kostel sv. Jakuba - novogotický kostel (1860) byl vystavěn na místě zbouraného kostela, který tu stával již v 16. století. Ke kostelu vede křížová cesta.
 • Židovský hřbitov - leží na okraji města, nejstarší náhrobek je z 1. poloviny 17. století.

FRUKO-SCHULZ:

Jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších jindřichohradeckých firem se zaměřuje na výrobu lihovin a sirupů – ve svém oboru patří dokonce mezi pět největších v republice.
Sortiment firmy tvoří různé druhy lihovin, likérů a ovocných sirupů. Jindřichohradecký Tuzemák a Black vodka získaly první místo a cenu poroty v soutěži „Chutná hezky Jihočesky“.

HILL‘S LIQUERE:

Pod zámkem, v Mlýnské ulici, je malá rodinná výrobna lihovin s tradicí sahající až do roku 1920. Nejznámějším produktem mezi přibližně 90 druhy lihovin je Hill´s absinth, který vytvořil na základě starých rodinných receptur Radomil Hill (mj. tvůrce Rumu s plachetnicí).

ATELIÉRY TAPISERIÍ s.r.o.:

V podhradí, na břehu Nežárky stojí Ateliéry tapiserií. Proslulou firmu na ruční výrobu a restaurování tapiserií (tkané nástěnné koberce) založila v roce 1910 textilní výtvarnice Marie Teinitzerová (1879–1960).