Muzeum Jindřichohradecka

Jedno z nejstarších muzeí v Čechách (vzniklo již roku 1882) najdete v renesanční budově bývalého jezuitského semináře.

Krýzovy jesličky
Nejvýznamnějším exponátem muzea je bezesporu největší lidový mechanický betlém na světě – Krýzovy jesličky. Jedná se o velkolepý betlém, který jeho tvůrce, jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza, vytvářel více než šedesát let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Figurky jsou vyrobeny z kašírovací hmoty a ze dřeva.

Sbírky a expozice
Sbírkový fond čítá více než 100 000 sbírkových předmětů.

Jedno z nejstarších muzeí v Čechách (vzniklo již roku 1882) najdete v renesanční budově bývalého jezuitského semináře.

Krýzovy jesličky
Nejvýznamnějším exponátem muzea je bezesporu největší lidový mechanický betlém na světě – Krýzovy jesličky. Jedná se o velkolepý betlém, který jeho tvůrce, jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Krýza, vytvářel více než šedesát let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Figurky jsou vyrobeny z kašírovací hmoty a ze dřeva.

Sbírky a expozice
Sbírkový fond čítá více než 100 000 sbírkových předmětů. Návštěvníkům jsou ve stálých expozicích představovány významné archeologické nálezy, velmi vzácná kolekce gotických plastik, doklady cechovní a řemeslné výroby, část sbírky obrazů a nábytku, doklady měšťanské a lidové kultury. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout ručně malované ostrostřelecké terče z 19. století nebo expozici věnovanou nejvýznamnější mimopražské tiskárně 19. století – Landfrasově tiskárně. Síň Emy Destinnové – stálá expozice je věnována nejvýznamnější české operní pěvkyni, která po skončení své skvělé pěvecké kariéry v newyorské Metropolitní opeře žila ve svém zámku v nedaleké Stráži nad Nežárkou. Ojedinělou expozici tvoří dochovaný interiér bývalé lékárny U Panny Marie Pomocné z konce 18. století.

Minoritský klášter
Muzeum Jindřichohradecka spravuje i bývalý minoritský klášter s přiléhajícím kostelem sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Tento gotický skvost patří k nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Gotický kostel vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století, kaple sv. Mikuláše je označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách.

Městská vyhlídková věž
Muzeum provozuje městskou vyhlídkovou věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie, která měří celkem 68,3 m.

Balbínovo náměstí 19/I
Jindřichův Hradec
Telefon: +420 384 363 660
www.mjh.cz/

    

Muzeum Jindřichohradecka, Zážitky Jindřichův Hradec